fbpx

ÁSZF

Kérjük gondosan olvassa el Általános szerződési feltételeinket!

Amennyiben honlapunk használatával, a megrendelés folyamatával, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

 1. Üzemeltető:

Béki Virág egyéni vállalkozó

Székhely: 1033 Budapest, Búza utca 18. ¼.

Adószám: 56810376-1-41

Nyilvántartási szám: 55498399

Telefonszám: 0620/2446777

E-mail cím: hello@webjungle.hu

Weboldal: www.webjungle.hu

Bankszámlaszám: 11714044 21437588

Képviselő neve: Béki Virág Julianna

 1. Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Websupport Magyarország Kft.

Adószáma: 25138205-2-41

Szolgáltatójegyzékszáma: Cg.01-09-381419

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail: info@tarhelypark.hu

Telefon: +36 1 700 4140

Web: https://tarhelypark.hu

 1. Vonatkozó jogszabályok:
  1. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  2. 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  3. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  4. 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  5. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  6. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  7. 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  8. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
  9. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

 1. Az ÁSZF hatálya és elfogadása: 

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön megrendelése leadásával elfogadja Szolgáltató Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződés részét képezi.

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Fogyasztó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a Szerződés megkötése és a vonatkozó díj megfizetése után azonnal megkezdje és tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, az abban foglaltak szerint, az elállási/felmondási jogát elveszíti.

 1. A Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával és az Általános szerződési feltételeink elfogadásával jön létre.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, a Honlap elektronikus formában tárolja azokat, a szerződések egyéb módon nem kerülnek iktatásra. 

 1. Árak:

Az árak forintban (huf) értendők. Az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

 1. Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a megrendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Megrendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Szolgáltató a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés létrejöttét, illetve teljesítését (meg)akadályozhatja.

 1. Eljárás hibás ár esetén:

Szolgáltató kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Szolgáltató tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a szolgáltatás helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a szolgáltatást vagy következmények nélkül elállhat a megrendeléstől. A hibásan feltüntetett áron Önnek nincs lehetősége igénybe venni az adott szolgáltatást. Egyedi árajánlat esetében a szerződéskötéskor rögzítésre kerülő ár az irányadó.

 1. Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, így szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai megoldások, számítógépes programalkotások engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Béki Virág Julianna EV.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 1. Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink valamely pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Szolgáltató nem áll a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.

 1. Szolgáltatások tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt szolgáltatások tulajdonságairól az adott szolgáltatás oldalán található leírás szolgáltat információt.

 1. A Honlap használata, a megrendelés folyamata:

MEGRENDELÉS LEADÁSA

A megrendelés leadása a Honlapon a “Megrendelés elküldése”, a gombra kattintással történik.  Erről e-mailben 24 órán belül automatikus visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Szolgáltató részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 24 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, ugyanis előfordulhat technikai probléma.

INSTANT WEBOLDAL ÉS LOGÓ SABLONOK MEGRENDELÉSE

Az ún. instant weboldalak és logók egy kedvezményes áron elérhető gyors megoldást jelentenek. Az instant weboldalakhoz videós útmutató is jár, ami megkönnyíti a weboldal szerkesztését, kezelését.

Ezek a weboldal csomagok komplett weboldalt tartalmaznak, a vásárlónak lehetősége van a tartalmán és a színeken változtatni.

Az instant weboldalakat a weboldalon banki átutalással és online bankkártyás fizetéssel is lehetőség van kifizetni. A megrendelést követően bankkártyás fizetés esetén 72 órán belül telepítésre kerül az igényelt domain név és tárhely, valamint a megrendelt weboldal sablon. Banki átutalás esetén a 72 órás teljesítés azután indul, miután a kezelő “Teljesítettre” állította a megrendelés státuszát.

KIVITELEZÉS

Szolgáltató a teljesítési határidőt a Fogyasztó/Vállalkozás részéről történő folyamatos kommunikáció esetén tudja biztosítani. Amennyiben az egyes felmerülő kérdésekre 48 órán belül nem kap választ, Szolgáltató jogosult a teljesítési határidőt egyoldalúan meghosszabbítani. 

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A szolgáltatás átadására a készre jelentést, majd a teljesítési igazolás kiállítását és a szolgáltatás teljes összegének megfizetését követően kerül sor. 

A teljesítési határidő a megrendeléskor egyeztetésre kerülő és az egyedi szerződésben rögzített időpont. Szolgáltató fenntartja az ettől az időponttól történő minimális eltérés jogát, ilyen esetekben a Fogyasztó/Vállalkozás mindenkor tájékoztatásra kerül írásos formában. Szolgáltató a teljesítési határidőt a Fogyasztó/Vállalkozás részéről történő folyamatos kommunikáció esetén tudja biztosítani. Amennyiben az egyes felmerülő kérdésekre 48 órán belül nem kap választ, Szolgáltató jogosult a teljesítési határidőt egyoldalúan meghosszabbítani. 

Fizetési módok:

A szolgáltatás kényelmesebb használatának érdekében Szolgáltató az alábbi fizetési módokat kínálja fel a Fogyasztó/Vállalkozás számára. A fizetés sikeres teljesítéséről minden esetben értesítést küldünk.

Banki átutalás:

A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután az előleg utalása beérkezett, kezdetét veszi a megrendelt szolgáltatás elkészítése. A szolgáltatás készre jelentését és a teljesítési igazolás Fogyasztó/Vállalkozás általi kiállítását követően Szolgáltató végszámlát állít ki, a kész szolgáltatást Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás(ok) teljes összegének megfizetését követően nyújtja át a Fogyasztó/Vállalkozás számára.

Online bankkártyás fizetés:

A fizetés az instant weboldalak megvásárlása esetén történhet online bankkártyás fizetéssel. A rendszer automatikusan átirányítja Önt egy biztonságos fizetési felületre. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A Barion szolgáltatásaival és az esetlegesen felmerülő hibákkal kapcsolatban az alábbi oldalon tájékozódhat:

https://www.barion.com/hu/

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Szolgáltató tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

  • E-mail cím: hello@webjungle.hu

A Fogyasztó írásban közölheti Szolgáltatókel panaszát. A panasz vonatkozhat a Szolgáltató részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a szolgáltatás minőségével közvetlen kapcsolatban áll.

Az írásbeli panaszt Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató álláspontját köteles megindokolni. Szolgáltató köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

  • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
  • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
  • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
  • Szolgáltató nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
  • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
  • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Szolgáltató a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Szolgáltató Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Szolgáltató és a Fogyasztó közötti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

 1. Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

 1. Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Szolgáltatókel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Szolgáltatóet együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Szolgáltató köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Szolgáltató székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a Szolgáltatóek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

  • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
  • Fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató nevét, székhelyét/telephelyét
  • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
  • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
  • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
  • Testület döntésére irányuló indítványt
  • Fogyasztó aláírását
  • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a Szolgáltató panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 1. Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt Szolgáltatónek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU